Gull

Dag Henning Brandsæter, NODE Berlin Oslo

Karavane: Victor Linds Monument og Kjartan Slettemarks Nixon Visions

Klikk for å se bildet "Karavane" i full størrelse

Av
Erling Moestue Bugge og Boel Christensen Scheel

Forlag
Torpedo Press

Design
Dag Henning Brandsæter, NODE Berlin Oslo   

Repro
Løvaas Lito As

Trykk
AIT Otta AS

Juryens kommentar

Små bøker om kjente verk av berømte kunstnere. Behersket og velgjort typografi i bøker med form som fotnoter av sine verk. Dette er vakre objekter som innbyr til samlemani.