Artists` Books får egen kategori under Årets vakreste Bøker 2020

Gå til innholdet

Når kåringen av Årets vakreste Bøker går av stabelen denne våren, er det med en nyopprettet kategori for Artists` Books; hybridsjangeren som gjør seg stadig mer gjeldende.

Av Line Harr Skagestad

- Det har vært en jevn økning i antall påmeldte Artists` Books de siste årene, forteller Iwa Reiersen, prosjektleder for Årets vakreste Bøker. - Flesteparten av disse har blitt vurdert som en del av Åpen klasse, med enkelte unntak hvor det har vært naturlig å sende inn i en annen kategori. Artists´ Books krever en litt annen tilnærming fra juryen enn de fleste andre innsendte bidrag til konkurransen, så vi ser det som hensiktsmessig at Artists´ Books får sin egen kategori hvor de kan vurderes etter egne kriterier og på egne premisser. Vi ønsker med dette også å signalisere at vi ser på denne sjangeren som en viktig og naturlig del av konkurransen, og håper at dette kan oppmuntre enda flere til å ville delta med sine Artists´ Books, sier Reiersen.

Godt mottatt i fagmiljøet #

Nyheten om at Artists’ Books får sin egen kategori blir godt mottatt i fagmiljøet, som er spente på resultatet.

- Det gir mening at Årets vakreste Bøker har en kategori for Artists’ Books (kunstnerbøker), som løfter frem bøker og utgivelser som er kunst i seg selv. Det er mange spennende praksiser som tar bruk av og utgir Artists’ Books i Norge for tiden, og vi ser frem til å se hvilket avtrykk dette kan gjøre på Årets vakreste bøker-konkurransen. Mange sjangre av utgivelser kan kategoriseres som Artists’ Books. Her er det opp til juryen å vurdere kvalitet, kunstnerisk verdi, og hvordan klassifiseringen forholder seg til de spesifikt innsendte bidragene, sier Karen Grønneberg fra Eller med a. Sammen med Torpedo driver Eller med a Nordic Art Press (NAP). Karen får støtte fra Karen Chr. Tandberg i Torpedo/NAP; - Kategoriene må ikke bli for rigide, en Artists’ Book kan i prinsippet romme de fleste typer utgivelser. Som Karen sier, må det bli opp til juryen å vurdere den kunstneriske verdien og sjangeroverskridelsene som eventuelt finner sted i de enkelte innsendte bidragene, bemerker hun.

Martin Lundell, professor og fagansvarlig for grafisk design og illustrasjon ved KhiO, er også positiv: - Vi ser på det som en veldig gledelig nyhet. Studiet jeg representerer het jo i sin tid Bokkunstlinja, og bøker er sentralt for vår pedagogikk. At det finnes en kategori som fanger opp i seg eksperimenter innen bokformen, hvor boka som medium og teknologi er førende, er veldig bra, sier han.

Hva er en Artists` Book? #

Selve bokformatet er et felles utgangspunkt for hybridsjangeren, enten den befinner seg mellom to permer eller overskrider bokens rammer. Det er ulike syn på hva som definerer en Artists` Book eller kunstnerbok, men det finnes oppklarende retningslinjer.

“Kunstnerboken som form er et medium på linje med maleri, skulptur, collage, performance og tegning. Og selv om den har bokformatet til felles, så er den like forskjellig i sitt uttrykk som andre medier”, skriver kunstkritiker Mona Gjessing i artikkelen Boken som kunstner (Prosa, 2016)

- Artists` Books er vanskelig å definere, fordi de ulike tradisjonene og faglige retningene opp igjennom kunsthistorien har hatt svært ulike syn. Hva begrepet betyr for grafiske designere og illustratører er heller ikke uproblematisk. Men jeg tenker jo at den beste måten å diskutere på, er å gjøre, så kan vi snakke om resultatene. Og, ingen kategorier er heller statiske, de må hele tiden brytes mot sin samtid, sier Martin Lundell ved KhiO. For å underbygge kompleksiteten ved kunstnerbøker, siterer han forfatter, teoretiker og bokkunstner Johanna Drucker:

“It's easy enough to state that an artist's book is a book created as an original work of art, rather than a reproduction of a pre-existing work. And also, that it is a book which integrates the formal means of its realization and production with its thematic or aesthetic issues.” (Johanna Drucker, "The Century of Artists' Books")

Distribusjonsplattformen Nordic Art Press anerkjenner også variasjonene innenfor sjangeren, og har derfor formulert noen begrepsavklaringer.

- Kunstnerbøker er bøker som kan regnes som kunst i seg selv, forklarer Karen Grønneberg ved NAP, som tilføyer at NAP i sitt arbeide med feltet har valgt å jobbe med det de betegner som “kunstbøker”, for å innlemme et enda større spekter av utgivelser og praksiser.

- Kunstbøker innbefatter Artists` Books eller kunstnerbøker, men betegnelsen favner også utover dette. Eksempler på kunstbøker kan være illustrerte bøker, poesibøker, kunst- og utstillingskataloger, teoretiske eller diskursive tekster om kunst, monografier, tegneserier, fanziner, pamfletter, ephemera, i tillegg til kunstnerbøker, sjangerhybrider og approprieringer. Kunstbøker kan med andre ord være mange ting; vi avgrenser det på denne måten: en bok eller en utgivelse som har kunstnerisk verdi som objekt og intensjon, avslutter Grønneberg.

Boken som skulptur #

Billedkunstneren Rebecca Nordbø har rendyrket kunstnerboken siden hun arbeidet med masteravhandlingen ved KhiO i 2014. Oppgaven «Cabinet of Curious Codices» utforsket bokens muligheter og dannet et bibliotek med bøker i ulike former og fasonger.

- Oppgavetittelen «Cabinet of Curious Codices» er inspirert av to encyklopedier, en reell og en fiktiv. Prosjektets tema var papir, og boken er rammen for dette prosjektet, forteller Rebecca Nordbø, som har kunstnernavnet rebeliCa angeCCa.

Ideen om historien som aldri slutter, men fortsetter i det uendelige, er sentral for hennes kunstnerbøker. En bok og historie som inneholder alt, selv når det ikke er skrevet noe i den. Skulpturen “Bokormen”, som opprinnelig var en del av masteravhandlingen hennes, fremstår som en materialisering av denne tanken. Bokskulpturen er laget av papir, tre og stål, og selve boken består av over 8000 sider. ”Bokormen”, som slynger seg rundt en spiraltrapp, ble innkjøpt av Bergen byarkiv i 2016.

- Jeg produserer bøker, som ikke er bøker i vanlig forstand. Skulpturelle bøker; bøker som er sydd utover sine normale dimensjoner, som kan bli lange og forvridde, eller tunge. Vakre objekter som umiddelbart appellerer til sinnet, og som krever litt tid. Små og store, gjensydde bøker som ikke kan åpnes, absurde bøker som aldri kan bindes inn, ark, håndsydd sammen i lange kveiler…, möbius med flere snurrer på, möbius inni möbius, begynnelser uten slutt, forteller Nordbø.

Historikk #

Oppblomstringen av Artists’ Books knyttes gjerne til den amerikanske kunstscenen på 1960-tallet, spesielt innenfor popkunsten, minimalismen og konseptkunsten. Billigere og enklere bokproduksjon bidro til at bøkene, som kunstnerisk medium, ble lettere tilgjengelig. Slik markerte kunstnerboken en motsats til ideen om det autonome kunstobjektet. Utover 70-, 80- og 90-tallet ble kunstnerbøker, i ulike former, stadig mer utbredt.

Boken “Twentysix Gasoline Stations” av popkunstneren Edward Ruscha regnes som den første moderne kunstnerboken. Den består av 26 sort-hvit fotografier av like mange bensinstasjoner langs route 66, mellom Los Angeles og Oklahoma City. Dette var den første utgivelsen i Edward Ruschas ikoniske serie på 16 kunstnerbøker. I popkunstens ånd, var han opptatt av at bøkene skulle være billige og masseproduserte. Selv kommenterte han bokserien slik:

"I have eliminated all text from my books - I want absolutely neutral material. My pictures are not that interesting, nor the subject matter. They are simply a collection of 'facts', my book is more like a collection of readymades.....It is almost worth the money to have the thrill of 400 exactly identical books stacked in front of you"

Norske kunstnerbøker på kartet #

Torpedo press ble i fjor tildelt Bokkunstprisen for sitt mangeårige arbeid innen kunstbokfeltet. I tillegg til å formidle og produsere bøker her til lands, har Torpedo bidratt til å sette norske kunstnerbøker på kartet. Hvert år stiller Torpedo på de viktigste kunstnerbokmessene verden over: New York Art Book Fair, London Art Book Fair, Seoul Art Book Fair og Index Art Book Fair i Mexico.

New York Art Book Fair, som er verdens største kunstbokmesse, hadde i 2014 et eget rom som var viet norske kunstnerbøker; Norway Focus. Dette rommet i MoMA PS1, museets avdeling for samtidskunst, presenterte norske bokhandlere, institusjoner, kunstnere og uavhengige forlag, via koordinator Randi Grov Berger. Torpedo og visningsstedet Kunsthall Oslo presenterte i samarbeid The Positive Void, en plakatserie med norske kunstnere som Azar Alsharif, Gardar Eide Einarsson, Matias Faldbakken, Lotte Konow Lund og Fredrik Værslev. Under den samme begivenheten lanserte kunstnerne Eline Mugaas og Elise Storsveen sin bok ALBUM, som samler de ti første utgavene av fanzineserien deres med samme navn. MoMA PS1 anslo at over 35 000 besøkende var innom de fire dagene messen varte.