Regler

Hvordan melde på bøker til konkurransen #

Alle bøker registreres via et eget påmeldingsskjema på Grafills nettsider. Påmeldingsskjema åpner mandag 21. januar 2019.

Hvem kan delta i konkurransen #

Alle kan sende inn til konkurransen, men bøkenes formgiverne må være norske eller utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, eller norske utøvere bosatt utenfor Norge.

Hva kan sendes inn #

Bøker som sendes inn skal være offentliggjort og gjort tilgjengelig for et bredere publikum for første gang i tidsrommet 1. januar – 31. desember 2018. Arbeider utført for Grafill, eller som kan assosieres med Grafill, kan ikke sendes inn til konkurransen.

Betaling #

Gebyr per innsendelse: kr 600,- Hvis en bok sendes inn i flere kategorier regnes det som flere innsendelser. Merk at påmeldingen ikke er gyldig før betalingen er utført og registrert hos Grafill.

Frist #

Konkurransen åpner mandag 21. januar, og frist for påmelding er mandag 4. februar. 
Grafill tar ikke ansvar for forsinkelser i posten. Dersom boken kommer fra utlandet kan toll forsinke forsendelsen, så beregn ekstra dager for dette. Post- og leveringsadresse: Grafill, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo. Frist for innlevering av bøker er onsdag 6. februar klokka 16.00.

Forsikring #

Grafill forsikrer ikke innsendte arbeider.

Rettigheter #

Du som sender inn materiell til konkurransen er ansvarlig for at innsendt materiell kan benyttes av Grafill i tilknytning til Årets vakreste Bøker, som pressebilder, i artikler, i utstillings- og filmsammenheng, på web og i katalog. Du er også ansvarlig for å påse at det innsendte arbeidet ikke er et plagiat eller opprinnelig formgitt av noen andre.

Henting av innsendte bøker #

Upremierte bøker kan hentes hos Grafill (dato kommer senere), bøkene blir ikke oppbevart etter dette. Grafill returnerer ikke vinnerbøker.