Regler

Hvordan melde på bøker til konkurransen
Alle bøker registreres via et eget påmeldingsskjema på Grafills nettsider.
Påmelding i perioden 1.-20. juni 2022.
Fysisk innlevering av bøker innen utgangen av juni 2022.

Hvem kan delta i konkurransen
Alle kan sende inn til konkurransen, men bøkenes formgiverne må være norske eller utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, eller norske utøvere bosatt utenfor Norge.

Hva kan sendes inn
Bøker som sendes inn skal være offentliggjort og gjort tilgjengelig for et bredere publikum for første gang i tidsrommet 1. januar – 31. desember 2021. Arbeider utført for Grafill, eller som kan assosieres med Grafill, kan ikke sendes inn til konkurransen.

Betaling
Gebyr per innsendelse: kr 600,- Hvis en bok sendes inn i flere kategorier regnes det som flere innsendelser. Merk at påmeldingen ikke er gyldig før betalingen er utført og registrert hos Grafill.

Frist
Frist for påmelding er mandag kveld 20. juni 2022 ved midnatt.
Påmeldte bøker leveres/sendes til Grafill, Møllergata 39, 0179 Oslo, innen utgangen av juni.

Grafill tar ikke ansvar for forsinkelser i posten. Dersom boken kommer fra utlandet kan toll forsinke forsendelsen, så beregn ekstra dager for dette.

Forsikring
Grafill forsikrer ikke innsendte arbeider.

Rettigheter
Du som sender inn materiell til konkurransen er ansvarlig for at innsendt materiell kan benyttes av Grafill i tilknytning til Årets vakreste Bøker, som pressebilder, i artikler, i utstillings- og filmsammenheng, på web og i katalog. Du er også ansvarlig for å påse at det innsendte arbeidet ikke er et plagiat eller opprinnelig formgitt av noen andre.

Henting av innsendte bøker
Upremierte bøker kan hentes hos Grafill (dato kommer senere), bøkene blir ikke oppbevart etter dette. Grafill returnerer ikke vinnerbøker.