Regler

Hvordan melde på bøker til konkurransen

Alle bøker registreres via et eget påmeldingsskjema (logg inn) på Grafills nettsider. Påmeldingen åpner mandag 22. januar 2018.

Hvem kan delta i konkurransen

Alle kan sende inn til konkurransen, men bøkenes formgiverne må være norske eller utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, eller norske utøvere bosatt utenfor Norge.

Hva kan sendes inn 

Bøker som sendes inn skal være offentliggjort og gjort tilgengelig for et bredere publikum for første gang i tidsrommet 1. januar – 31. desember 2017.  Arbeider utført for Grafill, eller som kan assosieres med Grafill, kan ikke sendes inn til konkurransen.

Betaling 

Gebyr per innsendelse: kr 600,- Hvis en bok sendes inn i flere kategorier regnes det som flere innsendelser. Merk at påmeldingen ikke er gyldig før betalingen er utført og registrert hos Grafill.

Frist 

Konkurransen åpner mandag 22. januar, og frist for påmelding er onsdag 7. februar.  Bøker leveres/sendes til Grafill innen 9. februar klokka 17.00. 
Grafill tar ikke ansvar for forsinkelser i posten. Dersom boken kommer fra utlandet kan toll forsinke forsendelsen, så beregn ekstra dager for dette. (Post- og leveringsadresse: Grafill, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo.)

Forsikring 

Grafill forsikrer ikke innsendte arbeider.

Rettigheter 

Du som sender inn materiell til konkurransen er ansvarlig for at innsendt materiell kan benyttes av Grafill i tilknytning til Årets vakreste Bøker, som pressebilder, i artikler, i utstillings- og filmsammenheng, på web og i katalog. Du er også ansvarlig for å påse at det innsendte arbeidet ikke er et plagiat eller opprinnelig formgitt av noen andre.

Henting av innsendte bøker 

Upremierte bøker hentes hos Grafill i R21 uke 18 og 19 (bøkene blir ikke oppbevart etter dette). Grafill returnerer ikke vinnerbøker.