Påmelding

Gå til påmeldingsskjema (logg inn)

Bøker som meldes på i konkurransen skal være publisert i 2019. Alle kan sende inn til konkurransen, men bøkenes formgiverne må være norske eller utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, eller norske utøvere bosatt utenfor Norge. Gebyr per bok er kr 600,-.

Siste frist for påmelding er mandag 17. februar ved midnatt.

Påmeldte bøker leveres/sendes til Grafill i Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo innen onsdag 19. februar klokka 16.00. Husk å merke bøkene med ID-nummer. NB! Dere som sender bøker fra utlandet og Nord-Norge bør beregne ekstra god tid på postgangen.