Fakta om deltakelse

 • Konkurransen foregår under Cannes Lions i Frankrike i juni
 • Grafill med samarbeidspartnere dekker deltakeravgift, flybillett og opphold i fire dager

Hvem kan søke

 • To må søke sammen som et designteam, men trenger ikke jobbe sammen til daglig
 • Dere må være 30 år eller yngre
 • Dere må være i jobb (ikke student eller student på utplassering)
 • Dere trenger ikke være medlem i Grafill for å søke
 • Norske og utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, og norske utøvere med aktivt virke i utlandet

Slik søker dere

 • Vi trenger to referanseprosjekter som viser at dere kan løse designoppgaven i Cannes - å utvikle en identitet basert på en brief
 • I tillegg skal dere sende inn en motivering på inntil en side som beskriver hvorfor dere skal vinne en plass i Young Lions Design
 • Søknader sendes til iwa@grafill.no
 • Søknadsfrist (utgår 2021 - se lenger ned)
 • Vinnere vil få beskjed så snart utvelgelsen er klar

Vurderingskriterier

 • Konsept, kommunikasjonsevne og håndverksmessig kvalitet på referansecase
 • Hvordan besvarer løsningen kunden og målgruppens behov og utfordringer
 • Motivasjon til søkerne
 • I tillegg kan det være andre kriterier som vektlegges, som geografisk spredning og kjønnsmessig spredning

Grunnet koronapandemien ble Young Lions-konkurransen 2020 avlyst. Teamet som ble valgt deltar derfor i årets konkurranse, som avholdes i Cannes 21.-25. juni 2021. Det vil derfor ikke gjennomføres noen nasjonal konkurranse for Young Lions Design i 2021.