Gull

Snøhetta

Årsrapport Living the Nordic Light

video: Juryens kommentar

Firma
Snøhetta

Design
Snøhetta

Forfatter
Åsne Seierstad og Po Tidholm

Foto
Sølve Sundsbø

Oppdragsgiver
Zumtobel Group

livingthenordiclight.com

Juryens kommentar
I denne allerede prisbelønte årsrapporten legges det nordiske lyset under lupen med sveitsisk grundighet. På en sofistikert, og noen ganger overraskende måte, oppdages, visualiseres og anskueliggjøres merkevareverdier. Overskudd i virksomheten, både økonomisk og kulturelt, formidles med stor troverdighet. Idé, innholdsproduksjon, redigering, design, utførelse og produksjon – og hva mer? – balanserer i et blendende objekt. Det er gull.

Diplom

byHands

Rapport Transport og klima - funn og fakta om transportens klimapåvirkning

Design
Børge Bredenbekk og Steinar Borø

Illustrasjon
Børge Bredenbekk

Prosjektleder
Ida Lund Bjørnsen

Firma
byHands

Oppdragsgiver
Cicero

tempo2014.no

Juryens kommentar
En konsistent illustrasjonsstil og et stramt, men vennlig fargeprogram, gir rapporten helhet og en tydelig identitet.

Diplom

Uniform

Festivalkatalog Ibsenfestivalen 2014

Design
Andreas Rød Skilhagen

Konsulent
Jan-Otto Jacobsen

Firma
Uniform

Oppdragsgiver
Nationaltheatret

Juryens kommentar
En modig og uventet radikal løsning både hva gjelder bildebruk og fargevalg. Den gjennomgående gule bakgrunnen fungerer overraskende godt og skaper helhet i et ellers ganske sprikende bildemateriale. Typografivalget henspiller på typografien i Ibsens førsteutgaver og passer godt til temaet. Og det er smått utrolig at man har fått en stor og kanskje litt tradisjonell aktør med på å bruke liquify og andre 'billige' digitale effekter for å forvrenge bilder av den kjente forfatteren.

Diplom

Work in Progress

Katalog Mind the Map

Design
Torgeir Hjetland

Firma
Work in Progress

Tekst
Selene Wendt / The Global Art Project, Dag Aak Sveinar / Punkt Ø og Anders Guldhaug

Oppdragsgiver
Punkt Ø

Juryens kommentar
Ved en enkel teknisk løsning kombinerer denne vakre katalogen et hefte og en poster foldet som et kart. Det gir en umiddelbar assosiasjon til og understreking av tematikken - kart. Fint!

Diplom

Redink

Forsvarets Årsrapport 2014

Design
Christen Pedersen

Firma
Redink

Illustrasjon
Torgeir Sollied / Forsvarets mediesenter
 

Tekst
Birger Baug

Prosjektleder
Monica Økern

Oppdragsgiver
Forsvaret

forsvaret.no/aarsrapport

Juryens kommentar
Ved gjennomgående flotte fotografier, gode illustrasjoner og infografikk rapporteres aktivitet og status. Veksling mellom positive og negative sider, stor og liten tekst i et dynamisk typografisk hierarki gjør innholdet leseverdig og engasjerende. Årsrapporten er todelt; et tillegg kalt Mannskapenes rapport har form av en tabloidavis og eksemplifiserer hvor flott det går an å typografere og legge ut innhold i dette formatet. En årsrapport som virkelig går inn for å formidle sitt innhold!

GrafillRosenkrantz gate 21, 0160 Oslo22 12 82 00grafill@grafill.no

Abonner på nyhetsbrev