Gull

Bleed

Visuell identitet for Riksteatret

video: Juryens kommentar

Design
Ludvig Bruneau Rossow

Firma
Bleed

Art direction
Dag Solhaug Laska og Ludvig Bruneau Rossow

 

Strategi
Kjell Reenskaug

Prosjektledelse
Marie Steens

Oppdragsgiver
Riksteatret

Juryens kommentar
Grepet med å sette en logo i hvert hjørne av rammen gir assosiasjoner til Riksteatrets funksjon om å være hele Norges teater. Den fleksible rammen er ekstremt identitetsbærende, og gir rom for ulike uttrykk samt at den skaper en sterk gjenkjennelse. Rammen er inspirert av plakatformatet og sier noe om scener, om noe man skal fylle, som igjen gir rom for ulikt innhold. At den er dynamisk, gir den mulighet til å tilpasses ulike kommunikasjonsflater. Gode valg og bruk av typografi gir plakaten personlighet. Den enkle fargepaletten er en god støttespiller til det varierte innholdet plakaten skal være en ramme for.

Diplom

Neue Design Studio

Visuell identitet for Tegn3

Design
Neue Design Studio

Firma
Neue Design Studio

Andre bidragsytere
André Elvan (Værsågod)s
 

Juryens kommentar
Dette er et elegant og konseptuelt sterkt arbeid, med klare referanser til en arkitekts hverdag og verktøy. Det er utviklet et isometrisk grid som skaper tredimensjonale former på en fin måte. Systemet er basert på at de ansatte selv kan forme og styre identiteten over tid. Dette gir en levende identitet

Diplom

Dinamo

Visuell Identitet for Gjensidige

Design
Therese Jacobsen, Simen Grankel, Alexandra Schou Salbu, Erlend Tangen Istad, Robin Snasen Rengård (freelance), Ida Ekroll og Lis Lonning

Firma
Dinamo

 

Illustrasjon
Robin Snasen Rengård (byHands)

Konsulenter
Axel Hartvig-Larsen, Morten Kristiansen og Lena Stølen

Prosjektleder
Victoria E. Salbu

Ansvarlig hos kunde
Anne Margrete Børjesson og Lone Bond

Oppdragsgiver
Gjensidige Forsikring

Juryens kommentar
Dette er et modig grep i en konservativ bransje, og som gir uante muligheter til å snakke om vanskelige og sensitive temaer på en uformell måte. Konsekvent bruk av kun illustrasjoner skaper en sterk identitet som er bærende i seg selv.

GrafillRosenkrantz gate 21, 0160 Oslo22 12 82 00grafill@grafill.no

Abonner på nyhetsbrev