Gull

Mari Kanstad Johnsen

Livredd i Syden

Av
Mari Kanstad Johnsen

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag AS

Illustrasjon
Mari Kanstad Johnsen

Trykk
TBB, Slovakia

Papir
150 g Hello Fat Matt (1,1)

Skrift
Håndskrevet

Innbinding
TBB, Slovakia

Juryens kommentar
Illustrasjonene reflekterer fortellingen med sin dramaturgi. Fra å være litt for stor og trygg, blir far også liten og engstelig når Maja blir borte. En hel verden åpner seg, strek og koloritt varierer for hvert oppslag. Humoren ligger i illustrasjonene uten å forstyrre den litt nifse fortellingen.

Sølv

Bo Gaustad og Majlin Keilhau

Hvorfor er vannet vått?

Av
Ole Robert Sunde og Bo Gaustad

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag AS

Illustrasjon
Bo Gaustad
 


 

Design
Majlin Keilhau / Gyldendal produksjon

Produsent
Livonia Print, Latvia

Trykk
Livonia Print, Latvia

 

Papir
150 g Munken Pure

Skrift
Typewriter 11/18 pkt.

Innbinding
Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar
Grafisk dristig uten standardløsninger. "Hvorfor er vannet vått?" skaper sin egen mal og virker fristilt fra konvensjonelle løsninger. Bokens skisseblokkaktige preg kan ved første øyekast virke vilkårlig, mens nærmere studie viser et god trykk som gjengir gråblyantens nyanser på en tøff og presis måte. Det er nesten så man passer seg litt for ikke å gni ut blyantstreken.

Diplom

Martin Ernstsen

Hvor er Albert?

Av
Martin Ernstsen

Forlag
Cappelen Damm AS

Illustrasjon
Martin Ernstsen

Trykk
Livonia Print, Latvia

Repro
Narayana Press, Danmark

Papir
150g Munken Lynx Rough

Skrift
Håndtekstet

Innbinding
Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar
En morsom kombinasjon av realisme og horror. Detaljrike tablåer trekker leseren inn i jakten på Albert. Myldrebildene legger til rette for at boken kan leses mange ganger, samtidig som handlingen drives effektivt fremover.

Diplom

Vanessa Baird og Hektor Sats

Ulven og reven

Ulven og reven
Av: Brødrene Grimm
Forlag: No Comprendo Press a.s
Oppdragsgiver: No Comprendo Press
Illustrasjon: Vanessa Baird
Design: Hektor Sats
Oversatt: Cis-Doris Andreassen
Trykk: Ednas Print
Papir: 150 g Munken lynx
Skrift: Garamond
Innbinding: Ednas Print

 

Juryens kommentar
Vakre og ekspressive illustrasjoner i kraftig fargepalett. Juryen liker at bildene får være uforstyrret av tekst. Vignettene gir assosiasjoner til klassiske eventyrbøker, men har allikevel et moderne uttrykk. Interessant og utfordrende med et såpass dystert visuelt univers i "lettlest" format.

GrafillRosenkrantz gate 21, 0160 Oslo22 12 82 00grafill@grafill.no

Abonner på nyhetsbrev