Gull

Rune Døli, Modest

Norsk likestillingshistorie 1814–2013

Av
Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen

Forlag
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Oppdragsgiver
Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet


 

Design
Rune Døli

Firma
Modest

Bilderedaktør
Tone Svinningen


 

Trykk
John Grieg AS, Bergen

Papir
150 g Munken Lynx

Skrift
Tiempos Text og Neuzeit Office

Innbinding
John Grieg AS, Bergen

Juryens kommentar
Her har vi et vakkert objekt med gjennomgående god formgiving, typografi, repro, trykk og binding. Plakatreferanser plukker opp det politiske og gjør det til noe positivt. Fargene representerer mangfoldet i likestillingskampen, en fin idé. Dette er et omfattende verk, men det føles likevel oversiktlig, og inviterer til lesning. Høy klasse tvers igjennom.

Sølv

Aud Gloppen, Blæst design

Dømt til ild og bål

Av
Liv Helen Willumsen

Forlag
Orkana forlag

Oppdragsgiver
Orkana forlag

 

Design
Aud Gloppen

Illustrasjon
Forsideillustrasjon Trollkvinnen av Lucien Levy-Dhurmer

Firma
Blæst design

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
150g Munken Pure Rough

Skrift
Lyon

Innbinding
Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar
Fin i sin tilsiktede dysterhet. Boken har fått et nedtonet preg, nærmest en patina som i en gammel krønike fra heksebrenningens tid. Både repro, trykk og binding har gjennomgående høy kvalitet, og den er vakkert typografert. Boken har en kombinasjon av gammelt og nytt i sitt uttrykk, og makter dermed å gjøre dette dramatiske temaet aktuelt igjen.

Diplom

Rune Døli, Modest

Wergelandsveien – fra Grotten til Litteraturhuset

Av
Bodil Stenseth

Forlag
Forlaget Press AS

Design
Rune Døli

Firma
Modest

Trykk
Elanders Fälth & Hässler, Polen

Papir
120g Munken Pure Rough

Skrift
Tiempos, Bauer Bodoni, Clarendon og Gata

Innbinding
Mykbind (trådheftet) med smussomslag

Juryens kommentar
Et fascinerende bokprosjekt der form og innhold går hånd i hånd. Detaljene er vel gjennomtenkte, og typografien forandres i takt med at leseren tar seg gjennom boken. Enkelte legg i grønnfarge, inspirert av Slottsparken, gir både friskhet og helhet til boken. Fin idé å basere typografien på ulike tidsperioder, og bokens tre-inndeling fungerer svært godt!

Diplom

Handverk

Pappamat

Av
Per Asbjørn Risnes jr.

Forlag
Garmann Forlag

Illustrasjon
Handverk
 

Design
Handverk

Firma
Handverk

Foto
Marte Garmann

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
150 g Munken Pure Rough

Innbinding
Hardcover papp med åpen rygg

Juryens kommentar
En bok som utfordrer sjangeren kokebøker. Med sin åpne rygg er den enkel å anvende som faktiskt verktøy for matlaging. Leken presentasjon av rettene med håndskrevne overskrifter og artig paginering.

GrafillRosenkrantz gate 21, 0160 Oslo22 12 82 00grafill@grafill.no

Abonner på nyhetsbrev